Mã Giảm Giá Lozi
083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644

Mã giảm giá và khuyến mãi Loship

204 Xếp hạng

Tất cả khuyến mãi Loship

40K
Mã giảm giá  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 40K
Hiệu lực: 31/12/2022
10K
Mã giảm giá  | 
04/11/2023

Ưu đãi: 10K
Hiệu lực: 04/11/2023
10K
Mã giảm giá  | 
04/11/2023

⏰Chỉ từ 14h đến 16h mỗi ngày, số lượng mã giới hạn mỗi ngày.

👉Mỗi user dùng 1 lần

💥Không giới hạn đơn tối thiểu, áp dụng tại tất cả cửa hàng trong dịch vụ giao đồ ăn Loship.

Ưu đãi: 10K
Hiệu lực: 04/11/2023
40K
Mã giảm giá  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 40K
Hiệu lực: 31/12/2022
40K
Khuyến mãi  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 40K
Hiệu lực: 31/12/2022
20%
Mã giảm giá  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 20%
Hiệu lực: 31/12/2022
30K
Mã giảm giá  | 
31/10/2023

Ưu đãi: 30K
Hiệu lực: 31/10/2023
Đơn hàng tối thiểu: 100K
30%
Mã giảm giá  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 30%
Hiệu lực: 31/12/2022
50%
Mã giảm giá  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 50%
Hiệu lực: 31/12/2022
20K
Khuyến mãi  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 20K
Hiệu lực: 31/12/2022
Đơn hàng tối thiểu: 80K
50K
Mã giảm giá  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 50K
Hiệu lực: 31/12/2022
Đơn hàng tối thiểu: 160K
40%
Mã giảm giá  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 40%
Hiệu lực: 31/12/2022
20%
Mã giảm giá  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 20%
Hiệu lực: 31/12/2022
Đơn hàng tối thiểu: 50K
30%
Mã giảm giá  | 
30/12/2022

Ưu đãi: 30%
Hiệu lực: 30/12/2022
Đơn hàng tối thiểu: 80K
15K
Khuyến mãi  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 15K
Hiệu lực: 31/12/2022
10K
Khuyến mãi  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 10K
Hiệu lực: 31/12/2022
15K
Khuyến mãi  | 
05/03/2023

Ưu đãi: 15K
Hiệu lực: 05/03/2023
200K
Mã giảm giá  | 
Hết hạn vào 23:59!

Ưu đãi: 200K
Hiệu lực: Hết hạn vào 23:59!
Điều kiện: Giảm 70%, Tối Đa 200K
Khách hàng áp dụng: Nhóm 5 Người