Mã Giảm Giá Lozi
083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644

Mã giảm giá và khuyến mãi Lozi

1 Xếp hạng

Tất cả khuyến mãi Lozi

Up To 100%
Mã giảm giá  | 
31/12/2020

Ưu đãi: Up To 100%
Hiệu lực: 31/12/2020
Free Shipping
Mã giảm giá  | 
31/12/2020

Ưu đãi: Free Shipping
Hiệu lực: 31/12/2020
-90%
Mã giảm giá  | 
31/10/2020

Ưu đãi: -90%
Hiệu lực: 31/10/2020
Điều kiện: Giảm tối đa 70.000 đ khi đặt nhóm từ 5 người trở lên
Chỉ Từ 10K
Mã giảm giá  | 
31/10/2020

Ưu đãi: Chỉ Từ 10K
Hiệu lực: 31/10/2020
Chỉ 10K
Mã giảm giá  | 
22/11/2020

Ưu đãi: Chỉ 10K
Hiệu lực: 22/11/2020
-30%
Mã giảm giá  | 
28/10/2020

Ưu đãi: -30%
Hiệu lực: 28/10/2020