083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644

Mã giảm giá và khuyến mãi Luxstay

168 Xếp hạng

Tất cả khuyến mãi Luxstay

Giảm 180K
Mã giảm giá  | 
30/06/2021

Ưu đãi: Giảm 180K
Hiệu lực: 30/06/2021
Đơn hàng tối thiểu: 2,5 triệu
Giảm 400K
Mã giảm giá  | 
30/06/2021

Ưu đãi: Giảm 400K
Hiệu lực: 30/06/2021
Đơn hàng tối thiểu: 5 triệu
Giảm 8%
Mã giảm giá  | 
30/06/2021

Ưu đãi: Giảm 8%
Hiệu lực: 30/06/2021
Điều kiện: Giảm tối đa 300K cho mọi đặt chỗ vào cuối tuần
Giảm 6%
Mã giảm giá  | 
30/06/2021

Ưu đãi: Giảm 6%
Hiệu lực: 30/06/2021
Điều kiện: Giảm tối đa 600K vào thứ 6 hàng tuần
Giảm 450K
Mã giảm giá  | 
30/06/2021

Ưu đãi: Giảm 450K
Hiệu lực: 30/06/2021
Đơn hàng tối thiểu: 8 triệu
Giảm 200K
Mã giảm giá  | 
30/06/2021

Ưu đãi: Giảm 200K
Hiệu lực: 30/06/2021
Đơn hàng tối thiểu: 4,5 triệu
Giảm 50K
Mã giảm giá  | 
30/06/2021

Ưu đãi: Giảm 50K
Hiệu lực: 30/06/2021
Đơn hàng tối thiểu: 650K
Giảm 150K
Mã giảm giá  | 
01/08/2021

Ưu đãi: Giảm 150K
Hiệu lực: 01/08/2021
Điều kiện: Khi đặt phòng và thanh toán bằng VNPay
Đơn hàng tối thiểu: 1 triệu
Giảm 8%
Mã giảm giá  | 
30/06/2021

Ưu đãi: Giảm 8%
Hiệu lực: 30/06/2021
Điều kiện: Giảm tối đa 350K trong khung giờ 10h-11h hàng ngày
Giảm 10%
Mã giảm giá  | 
30/06/2021

Ưu đãi: Giảm 10%
Hiệu lực: 30/06/2021
Điều kiện: Giảm tối đa 250K từ 10h cho đến khi hết số lượng
Giảm 20%
Khuyến mãi  | 
18/07/2021

Ưu đãi: Giảm 20%
Hiệu lực: 18/07/2021
Điều kiện: Giảm tối đa 100K khi thanh toán với VNPT EPAY