Nguyen Kim Khuyen Mai
083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644

Mã giảm giá và khuyến mãi Nguyen Kim

335 Xếp hạng

Tất cả khuyến mãi Nguyen Kim

100K
Mã giảm giá  | 
09/12/2022

Ưu đãi: 100K
Hiệu lực: 09/12/2022
Điều kiện: Số Lượng Mã Có Hạn
Đơn hàng tối thiểu: 3 Triệu
10 Triệu
Khuyến mãi  | 
01/01/2023

Ưu đãi: 10 Triệu
Hiệu lực: 01/01/2023
30%
Khuyến mãi  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 30%
Hiệu lực: 31/12/2022
50%
Khuyến mãi  | 
25/12/2022

Ưu đãi: 50%
Hiệu lực: 25/12/2022
500K
Khuyến mãi  | 
31/12/2023

Ưu đãi: 500K
Hiệu lực: 31/12/2023
Đơn hàng tối thiểu: 8 Triệu
500K
Khuyến mãi  | 
14/12/2022

Ưu đãi: 500K
Hiệu lực: 14/12/2022
Đơn hàng tối thiểu: 10 Triệu
500K
Mã giảm giá  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 500K
Hiệu lực: 31/12/2022
500K
Khuyến mãi  | 
20/02/2023

Ưu đãi: 500K
Hiệu lực: 20/02/2023
Điều kiện: Thẻ tín dụng OCB
6 Triệu
Khuyến mãi  | 
31/12/2023

Ưu đãi: 6 Triệu
Hiệu lực: 31/12/2023
10 Triệu
Khuyến mãi  | 
09/08/2023

Ưu đãi: 10 Triệu
Hiệu lực: 09/08/2023
1 Triệu
Khuyến mãi  | 
30/12/2022

Ưu đãi: 1 Triệu
Hiệu lực: 30/12/2022
Đơn hàng tối thiểu: 3 Triệu
3 Triệu
Khuyến mãi  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 3 Triệu
Hiệu lực: 31/12/2022