Tiki Giảm Giá
083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644

Mã giảm giá và khuyến mãi Tiki

976 Xếp hạng

Tất cả khuyến mãi Tiki

10%
Mã giảm giá  | 
15/12/2022

 • Giảm 10% tối đa 25K cho đơn hàng từ 179K.
 • Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Danh Mục Sách Nhã Nam Chạy Dọn Kho.
 • Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Ưu đãi: 10%
Hiệu lực: 15/12/2022
Đơn hàng tối thiểu: 179K
50K
Mã giảm giá  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 50K
Hiệu lực: 31/12/2022
Đơn hàng tối thiểu: 4 Triệu
30K
Mã giảm giá  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 30K
Hiệu lực: 31/12/2022
Đơn hàng tối thiểu: 800K
30K
Mã giảm giá  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 30K
Hiệu lực: 31/12/2022
49K
Khuyến mãi  | 
28/02/2023

Ưu đãi: 49K
Hiệu lực: 28/02/2023
Đơn hàng tối thiểu:
50%
Khuyến mãi  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 50%
Hiệu lực: 31/12/2022
800K
Mã giảm giá  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 800K
Hiệu lực: 31/12/2022
Đơn hàng tối thiểu: 8 Triệu
500K
Mã giảm giá  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 500K
Hiệu lực: 31/12/2022
Điều kiện: Chỉ áp dụng cho sản phẩm của TP-Link Official Store
Đơn hàng tối thiểu: 4 Triệu
15K
Mã giảm giá  | 
05/08/2033

Ưu đãi: 15K
Hiệu lực: 05/08/2033
Đơn hàng tối thiểu: 350K
200K
Mã giảm giá  | 
01/04/2023

Ưu đãi: 200K
Hiệu lực: 01/04/2023
Đơn hàng tối thiểu: 10 Triệu
5%
Khuyến mãi  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 5%
Hiệu lực: 31/12/2022
150K
Khuyến mãi  | 
06/03/2023

Ưu đãi: 150K
Hiệu lực: 06/03/2023
Đơn hàng tối thiểu: 1 Triệu
300K
Mã giảm giá  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 300K
Hiệu lực: 31/12/2022
100K
Mã giảm giá  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 100K
Hiệu lực: 31/12/2022
Đơn hàng tối thiểu: 1 Triệu
100K
Mã giảm giá  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 100K
Hiệu lực: 31/12/2022
20%
Mã giảm giá  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 20%
Hiệu lực: 31/12/2022
Đơn hàng tối thiểu: 149K
40K
Mã giảm giá  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 40K
Hiệu lực: 31/12/2022
50K
Mã giảm giá  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 50K
Hiệu lực: 31/12/2022
Đơn hàng tối thiểu: 300K
50K
Mã giảm giá  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 50K
Hiệu lực: 31/12/2022
30K
Mã giảm giá  | 
31/12/2022

 • Giảm 30K cho đơn hàng từ 280K.
 • Áp dụng cho sản phẩm của Thanhphukien.

Ưu đãi: 30K
Hiệu lực: 31/12/2022
Đơn hàng tối thiểu: 280K
100K
Mã giảm giá  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 100K
Hiệu lực: 31/12/2022
Đơn hàng tối thiểu: 3 Triệu
50K
Mã giảm giá  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 50K
Hiệu lực: 31/12/2022
Điều kiện: Thương Hiệu The Coffee House
25K
Mã giảm giá  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 25K
Hiệu lực: 31/12/2022
400K
Mã giảm giá  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 400K
Hiệu lực: 31/12/2022
Đơn hàng tối thiểu: 2 Triệu
100K
Mã giảm giá  | 
10/06/2023

Ưu đãi: 100K
Hiệu lực: 10/06/2023
Đơn hàng tối thiểu: 3.4 Triệu
20K
Mã giảm giá  | 
31/12/2022

 • Giảm 20K cho đơn hàng từ 99K.
 • Không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Sữa cho bé dưới 24 tháng , Tã, Bỉm, Voucher - Dịch vụ, Phiếu quà tặng, Sim số - Thẻ cào - Thẻ game, Sản phẩm dịch vụ số, Mã Phiếu Quà Tặng Tiki, Rượu từ 15%, Mì Gói, Bia và Nước hoa quả lên men.
 • Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
 • Chỉ áp dụng cho khách hàng mới.
 • Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Ưu đãi: 20K
Hiệu lực: 31/12/2022
Đơn hàng tối thiểu: 99K
Khách hàng áp dụng: Khách Hàng Mới
10K
Mã giảm giá  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 10K
Hiệu lực: 31/12/2022
35%
Mã giảm giá  | 
22/12/2022

 • Giảm 35%.
 • Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Hoi An Theme Park.

Ưu đãi: 35%
Hiệu lực: 22/12/2022
15K
Mã giảm giá  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 15K
Hiệu lực: 31/12/2022
Đơn hàng tối thiểu: 149K
20K
Mã giảm giá  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 20K
Hiệu lực: 31/12/2022