Mã Giảm Giá Traveloka
083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644

Mã giảm giá và khuyến mãi Traveloka

300 Xếp hạng

Tất cả khuyến mãi Traveloka

100K
Mã giảm giá  | 
31/01/2023

- Thời gian đặt từ 12/11 đến hết 31/1/2023

- Thời gian lưu trú: đến hết 31/12/2023

- Thời gian nhận hoàn xu là 7 ngày kể từ ngày check in tại khách sạn.

- Mã ưu đãi áp dụng đối với yêu cầu đặt phòng khách sạn thực hiện tại trang web, ứng dụng Traveloka (phiên bản 2.15.0 hoặc cao hơn trên Android và iOS).

- Số lượng mã ưu đãi có hạn, Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến mà không cần thông báo trước.

- Chương trình có thể được kết hợp đồng thời với các mã ưu đãi khác.

- Ưu đãi không áp dụng cho hình thức Thanh toán tại khách sạn.

- Mỗi khách hàng (tương ứng với 1 số điện thoại, 1 email, 1 tài khoản thẻ tín dụng, 1 thiết bị) được sử dụng mã duy nhất 1 lần trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

- Chỉ áp dụng khi thanh toán bằng VND.

Ưu đãi: 100K
Hiệu lực: 31/01/2023
150K
Mã giảm giá  | 
31/01/2023

Cho mọi điểm đến ngoại trừ: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Singapore, và Thái Lan

Ưu đãi: 150K
Hiệu lực: 31/01/2023
Đơn hàng tối thiểu: 1.5 Triệu
100K
Mã giảm giá  | 
15/03/2023

Địa điểm đến: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Singapore, và Thái Lan

Ưu đãi: 100K
Hiệu lực: 15/03/2023
Đơn hàng tối thiểu: 1.5 Triệu
500K
Mã giảm giá  | 
05/02/2023

Ưu đãi: 500K
Hiệu lực: 05/02/2023
358K
Khuyến mãi  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 358K
Hiệu lực: 31/12/2022
50K
Mã giảm giá  | 
31/01/2023

Ưu đãi: 50K
Hiệu lực: 31/01/2023
Đơn hàng tối thiểu: 800K
150K
Mã giảm giá  | 
31/01/2023

Ưu đãi: 150K
Hiệu lực: 31/01/2023
Đơn hàng tối thiểu: 2 Triệu
150K
Mã giảm giá  | 
31/01/2023

Ưu đãi: 150K
Hiệu lực: 31/01/2023
Đơn hàng tối thiểu: 2 Triệu
888K
Mã giảm giá  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 888K
Hiệu lực: 31/12/2022
300K
Mã giảm giá  | 
14/12/2022

Ưu đãi: 300K
Hiệu lực: 14/12/2022
Đơn hàng tối thiểu: 1.2 Triệu
1 Triệu
Mã giảm giá  | 
14/12/2022

Ưu đãi: 1 Triệu
Hiệu lực: 14/12/2022
400K
Mã giảm giá  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 400K
Hiệu lực: 31/12/2022
500K
Mã giảm giá  | 
31/12/2023

Ưu đãi: 500K
Hiệu lực: 31/12/2023
500K
Mã giảm giá  | 
31/12/2023

Ưu đãi: 500K
Hiệu lực: 31/12/2023
Đơn hàng tối thiểu: 500K
300K
Mã giảm giá  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 300K
Hiệu lực: 31/12/2022
Điều kiện: Chỉ áp dụng từ thứ 3 đến thứ 6
Đơn hàng tối thiểu: 3 Triệu
200K
Mã giảm giá  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 200K
Hiệu lực: 31/12/2022
Đơn hàng tối thiểu: 10 Triệu
100K
Mã giảm giá  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 100K
Hiệu lực: 31/12/2022
Đơn hàng tối thiểu: 1.2 Triệu
60K
Mã giảm giá  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 60K
Hiệu lực: 31/12/2022
Đơn hàng tối thiểu: Đặt tối thiểu 3 vé.
150K
Mã giảm giá  | 
31/12/2022

Số lượng mã có hạn và sẽ được nạp thêm vào 12H và 24H mỗi ngày

Ưu đãi: 150K
Hiệu lực: 31/12/2022
Điều kiện: Chỉ có thể sử dụng vào các ngày thứ 4, 5 và 6 hằng tuần
Đơn hàng tối thiểu: 2 Triệu
300K
Mã giảm giá  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 300K
Hiệu lực: 31/12/2022
Đơn hàng tối thiểu: 1.2 Triệu
350K
Khuyến mãi  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 350K
Hiệu lực: 31/12/2022
Điều kiện: Khách Sạn Nội Địa
Đơn hàng tối thiểu: 800K
10%
Khuyến mãi  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 10%
Hiệu lực: 31/12/2022
15%
Khuyến mãi  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 15%
Hiệu lực: 31/12/2022
150K
Mã giảm giá  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 150K
Hiệu lực: 31/12/2022
Đơn hàng tối thiểu: 2 Triệu
10%
Mã giảm giá  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 10%
Hiệu lực: 31/12/2022
100K
Mã giảm giá  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 100K
Hiệu lực: 31/12/2022
120K
Mã giảm giá  | 
31/12/2022

Giảm 8% lên đến 120K khi đặt các hoạt động nội địa từ 1 triệu VND.

Ưu đãi: 120K
Hiệu lực: 31/12/2022