083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644

Mã giảm giá Watsons Việt Nam khuyến mãi Tháng 4/2021

3 Xếp hạng

Tất cả khuyến mãi Watsons

Giảm 12% App
Mã giảm giá  | 
31/08/2021

Ưu đãi: Giảm 12% App
Hiệu lực: 31/08/2021
Điều kiện: Đơn hàng đầu tiên trên app
Khách hàng áp dụng: Khách hàng mới
Freeship
Khuyến mãi  | 
30/06/2021

Ưu đãi: Freeship
Hiệu lực: 30/06/2021
Đơn hàng tối thiểu: 249K
Khách hàng áp dụng: Tất cả khách hàng
Giảm 20%
Khuyến mãi  | 
31/08/2021

Ưu đãi: Giảm 20%
Hiệu lực: 31/08/2021
Giảm 50%
Khuyến mãi  | 
30/06/2021

Ưu đãi: Giảm 50%
Hiệu lực: 30/06/2021