083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644

Mã giảm giá và khuyến mãi Watsons

105 Xếp hạng

Tất cả khuyến mãi Watsons

5%
Mã giảm giá  | 
07/12/2022

Ưu đãi: 5%
Hiệu lực: 07/12/2022
Điều kiện: Giảm 5% Tối Đa 50K
Đơn hàng tối thiểu: 500K
12%
Mã giảm giá  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 12%
Hiệu lực: 31/12/2022
Đơn hàng tối thiểu: 600K
Khách hàng áp dụng: Khách Hàng Thành Viên Watsons
10%
Mã giảm giá  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 10%
Hiệu lực: 31/12/2022
Đơn hàng tối thiểu:
Khách hàng áp dụng: Khách Hàng Lần Đầu Đặt Đơn
50K
Mã giảm giá  | 
07/12/2022

Ưu đãi: 50K
Hiệu lực: 07/12/2022
Đơn hàng tối thiểu: 600K
70%
Khuyến mãi  | 
14/12/2022

Ưu đãi: 70%
Hiệu lực: 14/12/2022
200K
Mã giảm giá  | 
07/12/2022

Ưu đãi: 200K
Hiệu lực: 07/12/2022
Đơn hàng tối thiểu: 2 Triệu
100K
Mã giảm giá  | 
07/12/2022

Ưu đãi: 100K
Hiệu lực: 07/12/2022
Đơn hàng tối thiểu: 1.2 Triệu
38%
Khuyến mãi  | 
20/03/2023

Ưu đãi: 38%
Hiệu lực: 20/03/2023
45%
Khuyến mãi  | 
31/12/2022

Ưu đãi: 45%
Hiệu lực: 31/12/2022
12%
Mã giảm giá  | 
30/03/2023

Ưu đãi: 12%
Hiệu lực: 30/03/2023
Điều kiện: Đơn Hàng Đầu Tiên Trên App
Đơn hàng tối thiểu: 600K
10%
Mã giảm giá  | 
31/12/2023

Ưu đãi: 10%
Hiệu lực: 31/12/2023
Khách hàng áp dụng: Khách Hàng Lần Đầu Đặt Đơn